Datum: 09/11/2023
Tijd: 20:00 - 21:30
Locatie: FV Tielt, Handelsinstituut Regina Pacis, Patersdreef 5, 8700 Tielt
Voordrachten

De geschiedenis van het devotie- en bidprentje gaat terug naar de 16de eeuw, een periode van godsdienstoorlogen, waarbij de katholieke gemeenschap in de Nederlanden tot een minderheid ging behoren. Er werd dan ook destijds alles in het werk gesteld om deze religie een nieuw leven in te blazen, o.a. met het verspreiden van tekeningen en prentjes, Stilaan evolueert het bidprentje zich tot een ‘santje’ voor een overleden dierbare.

Aan de hand van een powerpoint-projectie zien we deze evolutie van allerlei prentjes die door hun afbeeldingen, hun teksten, de devotie, soms luguber, soms ludiek, soms verrassend, weergeven.