Datum: 01/12/2022
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: FV Documentatiecentrum in de Crypte, Erembodegem-dorp
Voordrachten

Organisatie: FV Aalst
Spreker: Claude Gekiere

Tijdens de Franse overheersing in 1795 kwam verandering in de wetten en de gewoontes. Het werd een cruciale periode uit onze geschiedenis, die het uitzicht van onze samenleving zou definiëren met onder andere de militaire dienstplicht. In onze contreien werd het “loten” ingevoerd in 1798 en vervangen in 1909 door het stelsel van de algemene dienstplicht. De loting was een openbare gebeurtenis: de lotelingen moesten uit een legertrommel hun nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor elk kanton) dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Zij die een hoog nummer trokken hadden meer geluk, want zij waren vrijgesteld. Op een of andere manier ontkomen aan de dienstplicht was uiteraard ook een verschijnsel. Afsluiten doen we met een voorbeeld van een notariële akte. Als voorbeeld zal een notarieel contract (een akte daterend van op het einde van Napoleons bewind) van een vervangende legerdienst, opgesteld in het oud-Nederlands, worden besproken, Het zal omgezet worden naar onze hedendaagse taal (iedere aanwezige ontvangt een kopie van dit notarieel contract).