Datum: 17/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Zuiderkouter, Speltstraat, Harelbeke (Stasegem)
Voordrachten

OP UITNODIGING

Ingericht door: Samana Stasegem – Harelbeke
Spreker: Dhr. Claude Gekiere, voorzitter VF Deinze

Stedelijk Archief Mechelen: vondelingenregister, boek 516

Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende is Mozes.

Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.

Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?

In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u zeggen, maar anderzijds een beetje triest…