Datum: 30/03/2023
Tijd: 20:00 - 21:30
Locatie: Centrum De Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem)
Voordrachten
Stedelijk Archief Mechelen: vondelingenregister, boek 516

In samenwerking met Heemkring Deurle

Spreker: Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze

Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam,
en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende is Mozes.
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters
bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa. Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt de levensbeschrijvingen van een aantal vondelingen, geplaatst in Deurle, aan bod.