Datum: 26/04/2024
Tijd: 13:15 - 16:00
Locatie: Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent
Voordrachten

Voordracht door Dr. Joke Verfaillie

Familiekunde Vlaanderen (afdelingen Deinze, Dendermonde, Meetjesland en Vlaamse Ardennen) organiseert in samenwerking met het Rijksarchief van Gent op vrijdag 26 april 2024 een studienamiddag over de belastingdocumenten uit de 17de en 18de eeuw. 

 

Ook voor 1800 werden burgers vanuit de meest uiteenlopende hoeken belast. Wie eiste wat, en via welke kanalen? In welke bronnen vind je daarover gegevens terug? En vooral: wat zijn binnen dit thema de interessantste bronnen die effectief persoonsnamen bevatten?

In deze sessie gaan we in vogelvlucht doorheen (het archief van) een aantal lokale instellingen. Denk maar aan de alom bekende schepenbanken, maar ook aan leenhoven, heren en heerlijkheden, kerkfabrieken, parochies en armentafels, en zelfs kloosters en abdijen. “Lasten” interpreteren we daarin bijzonder breed. Al deze instanties hadden immers op de één of andere manier het recht om een heffing te eisen, soms in contanten en soms in natura. De focus zal hierbij liggen op de 17de en 18de eeuw.

Programma

  • 13u15:  Onthaal
  • 13u30:  Zware Lasten … – Zoeken naar personen in belastingsdocumenten uit de 17de en 18de eeuw (dr. Joke Verfaillie, archivaris, Rijksarchief Gent)
  • 16u00:  einde 

Praktisch

  • Plaats: Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent
  • Voorbehouden voor de leden van Familiekunde Deinze
  • Voorafgaandelijke inschrijving vereist via: claude@gekiere.com
  • Toegang gratis