Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien en uitgeplozen, komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de moeilijkheden: oud schrift, maar ook: Latijn! Die registers zijn – meestal – in het Latijn opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist.

Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het Latijn van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar in vele gevallen potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wil. Die vrome herders waren meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel wat kerkelijke terminologie vind je niet in een klassiek woordenboek.

In deze opleiding wordt kennis verworven aan de hand van oefeningen waarbij getracht wordt het woordgebruik van het ‘pastoorslatijn’ te verwerven. Basiskennis, naamvallen, en een goed begrip van de teksten zijn nuttig voor het verder opzoeken van een correcte stamboom.

De oefeningen van Latijn, tips en trics worden gepresenteerd door Claude Gekiere die zijn genealogische praktijkervaring ten dienste stelt. Hij zal trachten aan de hand van praktijkvoorbeelden een aantal hinderpalen weg te werken.

Inschrijvingen worden liefst beperkt tot 10 à 12 deelnemers. Kostprijs met bijhorende cursus bedraagt 18,00 euro voor leden Familiekunde Deinze (zij die “Leiestam” ontvangen), en 26 euro voor niet leden van FV Deinze.
Vooraf worden inleidende teksten aan de ingeschreven cursisten verzonden. Daarna wordt per les de behandelde onderwerpen in een .pdf-bestand gratis nagestuurd.

De lessen gaan door in de kelder van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze op volgende zaterdagen, van 09.00 tot 10.30 uur: 22 oktober, 29 oktober, 05 november en 12 november 2016.

Komen bij de Latijnse akten nog aan bod:

Bij de 1ste les:
• naamvallen
• cijfers en letters
• tijdsbepalingen
• kerkbedienaars
• contractie en suspensie
• afkortingen
• het doopsel ‘sub conditione’

Bij de 2de les:
• dispensatie algemeen
• jeugd en volwassenheid
• cijfers
• de prijs en de klasse van een begrafenis in het ancien regime

Bij de 3de les:
• gemiddelde leeftijd bij huwelijken
• gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen
• periodes van geboorte, huwelijken en overlijden
• achtergronden van de dispensatie
• kerkelijk familieverwantschap
• dispensaties bij bloed- en aanverwantschap
• burgerlijke verwantschappen
• muntverhoudingen
• ponden, schellingen en grooten

Bij de 4de les:
• merktekens
• communicantenlijsten
• status animarum
• dorpsplannetjes en hun bewoners
• onderwijstoestanden
• weerberichten