Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info kan hier

Verzending CD-rom: € 2
Verzending (mail) via WeTransfer: gratis (WeTransfer is een gratis dienst waarmee we bestanden tot 2 Gb kunnen doorsturen naar je e-mailadres.)

Rekeningnr. Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB
Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.
Verzending boek(en) vooraf contact opnemen voor de verzendkosten

 • De klappers op de huwelijken te NEVELE (Centrum) voor de periode van 1796 tot en met 1910. Boek en CD-rom
  De klappers zijn opgemaakt in alfabetische volgorde, zowel op naam van de man als op naam van de vrouw. In totaal zijn ongeveer 2.500 huwelijken geregistreerd.

  Prijs voor het boek:

  · Leden Familiekunde Deinze of Familiekunde Vlaanderen:

  17,00 euro zónder verzendingskosten (+ 5,00 euro mét verzendingkosten);

  · Niet-leden Familiekunde Deinze of Familiekunde Vlaanderen:

  19,00 euro zónder verzendingskosten (+ 5,00 euro mét verzendingkosten);

  Prijs voor de Cd-rom:

  · Leden Familiekunde Deinze of Familiekunde Vlaanderen:

  8,00 euro zónder verzendingskosten (+ 2,00 euro mét verzendingskosten);

  · Niet-leden Familiekunde Deinze of Familiekunde Vlaanderen:

  10,00 euro zónder verzendingskosten (+ 2,00 euro mét verzendingkosten).
  Te bestellen via overschrijving op rekening van:Familiekunde Deinze: IBAN: BE24 0832 7311 6738 / BIC: GKCCBEBB, met verwijzing naar “Klappers BS Nevele”

 • Geschiedenis der families Michel en Verhaest
  In GOTTEM woonden omtrent de jaren 1700 tot omstreeks 1929 twee families, die er een zeer grote invloed hebben  gehad op het sociaal,  cultureel en religieus  leven.  De interesse om over deze notabelen een  artikeltje te maken werd aangewakkerd  toen veel aan het licht kwam bij het op zoek gaan naar de herkomst  van een Napoleonsoldaat Pieter MICHEL. Hij huwde  immers Coleta  VERHAEST, telg uit een welstellende familie die een 100 tal jaren  het wel en wee mee bepaalden in ons klein dorpje.
 • Het boek bevat 76 bladzijden en is rijk geïllustreerd met talrijke foto’s.
  Prijs: Boek € 9 zonder verzendingskosten (verzendingskosten € 3).
 • Naamlijsten Dopen Deinze Onze Lieve Vrouw Parochie 1612 -1796

  boek-3

  Klik hier voor meer info

  Prijs: WeTransfer €8
 • Petegem-Leie: Grondbezit in 1860
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2017
  Het boek (218 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Petegem-Leie – anno 1860,opgemaakt met een grote resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Boek € 18 zonder verzendingskosten (verzendingskosten € 5) , CD-rom € 8, WeTransfer € 8
 • Cd-rom 25 jaar Familiekunde Deinze
  Deze Cd omvat alle tijdschriften van 1992 tot en met 2017.
  Naast een chronologische lijst en een thematisch overzicht heeft deze Cd-rom de indexen van alle namen die in de tijdschriften.
   Prijs: CD-rom € 8 (verzendkosten € 2) – WeTransfer € 8
 • Processen-verbaal in de gemeente Astene 1882-1913
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2014
  Het boek (158 blz) omvat tal van processen-verbaal waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van vogelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal, doodsbedreigingen, enz.
  Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis; inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd iemand die om een of andere reden uit de ban springt.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Boek € 20 – CD-rom € 8 – WeTransfer € 8
 •  Kloostergemeenschap Zrs.Maricolen – Gottem en Grammene
  Auteurs: Arnold Vandenbroucke en Kris Heyerick
  Publicatiejaar: 2017
  Dit boek brengt u naar Gottem en Grammene, en meer bepaald naar de Zrs. Maricolen die er geruime tijd instonden voor het plaatselijk onderwijs.
  Deze uitgave is voor de auteur het resultaat van vele jaren noeste inzet, opzoekingswerk in diverse archieven en meerdere commucicaties.
  Het is de ambitie om een gevarieerd overzicht te geven, zonder ijdele hoop compleet te willen zijn , een verlangen om de lezer ten volle te laten genieten van het wel en wee in het leven van de kloosterzusters die een deel van hun leven in de charmante dorpjes als Gottem en Grammene hebben doorgemaakt.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.

  Te bekomen bij Dhr Arnold Vandenbroucke (na telefonisch onderhoud 051/63 38 34).

  Prijs: Boek € 8 ( + € 3 verzendingskosten ) = UITVERKOCHT
 • Staten van Goed in Deinze Deel 1 van 1600 – 1699
  Auteur: Guido Demuynck
  Publicatiejaar: 2016
  Naast de parochieregisters zijn staten van goed de belangrijkste bron voor de studie van onze voorouders in het Ancien Regime. Naast loutere identiteitsgegevens verstrekken staten van goed ons ook informatie over het bezit (onroerende en roerend) en de schulden van de sterfhuizen.
  In dit eerste deel worden de staten van goed en andere stukken die verband houden met het goederenbeheer van wezen over de periode 1600-1699 geanalyseerd. In totaal gaat het om 726 documenten, namelijk 358 staten van goed, 83 rekeningbewijzen, 155 verzoekschriften, 49 meerderjarigverklaringen en 81 andere akten betreffende sterfhuizen. Naast de identiteitsgegevens van de overledene, zijn partner, kinderen en voogden, wordt ook een opsomming gegeven van het onroerend bezit, de renten en obligaties ten voordele en ten laste, toponiemen en andere personen die in de akten worden vermeld. Achteraan is zowel een index op de familienamen als op de plaatsnamen toegevoegd.

  Deze publicatie omvat naast een inleiding 129 pagina’s analyse van akten en is verkrijgbaar tegen 12 euro + 5 euro voor verzendkosten. De Namenindex kan u hier vinden.

  Prijs: Boek € 12
 • Register van vrijgeleiden uitgereikt te Deinze.
  Auteur: Bracke Fernand
  Publicatiejaar: 2012
  De stad gaf een vrijgeleide aan kooplieden en andere bezoekers van het gebied, die mochten er o.a. ook wapens dragen.
  Zo konden ze er zeker van zijn dat ze niet werden overvallen en beroofd. In het Ancien Regime werd in de Zuidelijke Nederlanden het gebied dat onder de rechtsregels van de stad viel, schependom genoemd.
  Door
  de autoriteiten werd een document verleend met de garantie dat iemand gedurende een vastgestelde tijd ongemoeid (zonder dat hij mag worden gearresteerd, aangevallen) over een vijandelijk of verboden gebied mag gaan.
  Het kan ook een garantie zijn aan misdadigers, bankroetiers, schuldenaren waardoor zij (in dat gebied en voor een bepaald tijd) werden gevrijwaard van arrestatie, aanspraken van de schuldeisers. Voorts kan het de bedoeling zijn om iemand verlof, toestemming om voor enige tijd weg te mogen gaan. Een andere betekenis is tot slot een gewapende geleide van degene wie een ongemoeide reis is gegarandeerd; escorte; konvooi. Andere woorden voor ‘vrijgeleide’ zijn: pas, identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, laissez-passer, geleibriefje, pas, vervoerbiljet, sauvegarde, enz.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: CD-rom € 8 (verzendingskosten € 2) – WeTransfer € 8
 • Geboorten Burgerlijke Stand Nazareth 1850 – 1900
  Auteur: Thoonen Guy
  Publicatiejaar: 2011
  Prijs: Cd-rom € 8 – WeTransfer € 8
 • Overlijdens Burgerlijke Stand Nazareth 1850 – 1900
  Auteur: Thoonen Guy
  Publicatiejaar: 2011
  Prijs: CD-rom € 8 – WeTransfer € 8
 • De landboeken van Petegem-Buiten (Petegem-ad-Leie)
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2010
  Het boek telt 279 bladzijden en heeft een bijhorende CD-rom met daarop de landkaarten.
  Prijs: Boek € 20
 • Klappers op de huwelijken te Eke 1797-1910
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2010
  De klappers zijn opgemaakt in alfabetische volgorde, zowel op naam van de man als op naam van de vrouw. In totaal zijn 1.366 huwelijken geregistreerd.
  Prijs: Boek € 13 – Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Index huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten 1796-1910
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2009
  Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1910: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
  De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Klappers op de parochieregisters dopen van de wijk De Pinte (of klein Nazareth), periode van 30-11-1831 t.e.m. 27-05-1868.
  Auteur: Thoonen Guy
  Publicatiejaar: 2009
  Deze dopen voor de periode 30-11-1831 t.e.m. 27-05-1868 zijn dus NIET terug te vinden in de parochieregisters van Nazareth. Vanaf 01-06-1868 is De Pinte een onafhankelijke gemeente en moeten de dopen van dan af geraadpleegd worden in de registers van De Pinte.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Vynckt 1830-1835 – Bevolkingsvergelijking
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2009
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Processen-verbaal in de gemeente Meigem 1843-1876
  Auteur: Bracke Fernand
  Publicatiejaar: 2011
  Het boek (86 blz) omvat tal van processen-verbaal waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van volgelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal, doodsbedreigingen, enz.
  Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis;
  inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd
  iemand die om een of andere reden uit de ban springt.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Processen-verbaal in de gemeente Vinkt
  (1841-1897).
  Auteur: Bracke Fernand
  Publicatiejaar: 2011
  Het boek (248blz.) omvat tal van akten waarbij verslag werd uitgebracht over een aantal misdrijven, gaande van volgelvangsten, smokkel, jachtmisbruiken, natuurverstoring, vandalisme, vechtpartijen, stroperijen, scheldwoorden uiten, diefstal,
  doodsbedreigingen, enz.
  Voor genealogen zijn deze verhalen kleurgevers aan hun familiegeschiedenis; inderdaad, in wat men noemt ‘de niet brave families’ is er altijd iemand die om een of andere reden uit de ban springt.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • De beschikbare militieregisters van Deinze
  en deelgemeenten in het Stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw.
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2011
  Het Stadsarchief van Deinze heeft een (weliswaar onvolledige) verzameling “militieregisters”. Alfabetisch komen in dit onderzoek deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Meigem, Petegem, Vinkt en Wontergem aan bod.
  Voor de overige deelgemeenten, met name Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne en Zeveren heeft het Deinse Stadsarchief geen militiedocumenten . Het geheel gaat over boeken betreffende militairen in (on)bepaald verlof, inschrijvingsregisters, lichtingen, uitgestelden en ontslagenen, lotelingen van vroegere jaren, enz.
  De thans opgemaakte alfabetische naamlijst met ongeveer 3.000 namen is een
  leidraad voor het opzoeken naar verwijzingen in de verscheidene
  militieregisters in het archief. Het ligt in de bedoeling dat de
  genealoog als het ware een begeleiding krijgt in het doolhof van de
  militiegegevens.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • 2000 Duitse soldaten op het Ehrenfriedhof
  van Deinze en Vinkt
  Auteur: De Bouver Romain
  Publicatiejaar: 2010
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Indexen huwelijken: Zulte, Machelen en
  Olsene 1796 – 1910
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2010
  Alfabetische naamlijst voor de drie deelgemeenten samen (op naam van man en op naam
  van de vrouw). De geraadpleegde bronnen zijn het Rijksarchief in Kortrijk en het gemeentearchief van de fusiegemeente Zulte.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • De bewerkte parochieregisters van Astene.
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2009
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • De kadastrale Popp-kaarten van Izegem – 1852
  Auteur:
  Demuynck Guido
  Publicatiejaar:
  2009
  Prijs: Boek (+ Legger) € 15
 • Staten van goed van de heerlijkheid Eke (Eke, Nazareth, Zevergem) 1763-1795
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2009
  Prijs: Boek € 6
 • Oud schrift in 10 lessen
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2006
  Prijs: Boek € 10 – Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Huwelijken in de Burgerlijke Stand van
  Nazareth – 1796 tot 1900
  Auteur: Thoonen Guy
  Deze bewerking bevat de huwelijks- en geboortedata der gehuwden alsook de namen en het beroep van de ouders. Lijst op naam van de man, de vrouw en huwelijksdatum.
  Publicatiejaar: 2006
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Stamboom van de familie He(u)leu.
  Auteur: Heleu Fernand
  Publicatiejaar: 2006
  Prijs: Boek € 6
 • De buitenpoorters van Kortrijk wonende buiten de kasselrij – 1549-1795
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2004
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • Zeven eeuwen genealogisch onderzoek
  Auteur: Kathy Hillebrand
  Publicatiejaar: 2002
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2000
  Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren,
  Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • De kadastrale Popp-kaart van Petegem
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 1997
  Prijs: Boek € 5
 • De staten van Goed van Nazareth
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 1997
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • Gotthem 1816-1830
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 1997
  Inschrijving militie 1816 en Staat van
  bevolking 1830
  Prijs: Cd-rom 8 euro
 • Inwoners van de Markt te Deinze
  Auteur: Heyerick André
  Publicatiejaar: 1997
  Vergelijkende studie volgens de
  bevolkingsregisters van 1856 tot 1960
  Prijs: Cd-rom 8 euro
   
 • Zeveren: Grondeigenaars in 1860
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2016
  Het boek (126 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens
  vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van ZEVEREN – anno 1860,
  opgemaakt met een grote resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Gottem: Grondeigenaars in 1860.
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2015
  Het boek (166 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en
  huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten
  werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden,
  worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker
  gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Gottem
  (1860) in hoge resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro)
 • Grammene: Grondeigenaars in 1865
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2015
  Het boek (150 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en
  huizen) in het jaar 1865, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Grammene
  (1865) in hoge resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Wontergem: Grondeigenaars in 1860
  Auteur: Claude Gekiere
  Publicatiejaar: 2015
  Het boek (150 blz) beschrijft het bezit van de
  onroerende
  eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de
  eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de
  eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens
  vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail
  de Popp-kaart van Wontergem (1860) in hoge resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Geestelijken uit Gottem, Grammene en
  Wontergem.
  Auteur: Vandenbroucke Arnold
  Publicatiejaar: 2015
  De nieuwste publicatie van auteur Arnold Vandenbroucke i.s.m. de regio Deinze van Familiekunde Vlaanderen focust op de geestelijkheid van de Deinse deelgemeenten
  Gottem, Grammene en Wontergem.
  Het is de ambitie om een gevarieerd overzicht te geven, zonder ijdele hoop compleet te willen zijn, een verlangen om de lezer ten volle te laten genieten van het wel en wee in het leven van de geestelijken uit de charmante dorpjes als Gottem, Grammene en Wontergem.
  De publicatie omvat 110 bladzijden en is rijk geïllustreerd met tal van foto’s.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Vinkt: Grondeigenaars in 1860
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2015
  Het boek(246 blz.) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens
  vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart (1860) van VINKT in hoge resolutie aanvragen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • Sint-Martens-Leerne: Grondeigenaars in 1833
  Auteur: Gekiere Claude
  Publicatiejaar: 2014
  Het boek (74 blz ) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en
  huizen) in het jaar 1833. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend. Tot slot wordt een vergelijking met het jaar 1865 qua eigenaars gemaakt, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod
  komen.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Sint-Martens-Leerne (1865) in hoge resolutie verkrijgen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro
 • De staten van goed van Petegem-Buiten, Astene en van de heerlijkheden Van Den Hoorenschen, Stuivenberge en
  Hove (boek)
  Auteur: Demuynck Guido
  Publicatiejaar: 2003
  Prijs: Boek € 6
 • De oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze
  1940-1945 (boek)
  Auteur: De Bouver Romain
  Publicatiejaar: 2000
  Prijs: Cd-rom 8 euro – wetransfer 8 euro

Bestellen, afspraak voor
afhalen/verzenden en meer info (bv verzendingskosten) kan
hier

Rekeningnr. Familiekunde
Deinze:

IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in
ons archief worden geraadpleegd.