wo1

 

Kennismaking met de gevolgen van WO I, in casu de resten van beschietingen van gebouwen in onze regio.
Van 06 November tot en met 30 November 2018

Ingericht door FV Deinze
Lokatie: Huis Gentiel De Smet, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze

Openingsuren: tijdens de bureeluren.

Meer info:
Op 11 november 1918 werd, na vier jaar tergend lang oorlogsgeweld dat, noch in omvang noch in vernietigende kracht ooit gezien was, een wapenstilstand getekend die een einde maakte aan Wereldoorlog I.
Honderd jaar later zijn er geen ooggetuigen meer die ons kunnen navertellen hoe zij deze verschrikkelijke tijd beleefd hebben.
De enorme materiële schade die toen werd aangericht is sinds lang hersteld en wie nu door Deinze en zijn omgeving wandelt kan hiervan geen littekens meer zien.
Naar aanleiding van deze hachelijke periode die wij willen ‘herdenken’, confronteren wij u met een reeks beelden uit onze regio die de omvang van de schade aan gebouwen, kerken en bruggen illustreert.