• Deinze tussen Aalter en Zwijnaarde (boek)
  Een wegwijzer voor parochieregisters uit Deinze en aangrenzende kantons.
  prijs: (uitverkocht)

 

 • De kadastrale Popp-kaart van Deinze – 1861 (boek)
  prijs: (uitverkocht)

 

 • Deinze, Nazareth-Eke, Zulte. (boek)
  Een documentatie-gids voor historisch en genealogisch onderzoek in het Rijksarchief te Kortrijk
   prijs: (uitverkocht)

 

 • De huwelijken Burgerlijke Stand Deinze – 1796 tot 1910 (CD-rom)
  Deze CD-rom omvat alle gegevens in verband met de leeftijden, beroepen, namen van de beide ouders. Er zijn 3 klassementen: één op datum, een tweede op naam van de man en de laatste op naam van de vrouw.
   prijs : 15 €

 

 •  Index huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten 1796-1910 (CD-rom)
  Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlije Stand voor de periode 1796-1910 over de hiernavermelde deelgemeenten: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
  De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.
  prijs : 15 €


 • 2000 Duitse soldaten op het Ehrenfriedhof van Deinze en Vinkt (CD-rom)
  prijs: 6 €

 

 • Inwoners van de Markt te Deinze (CD-rom)
  Vergelijkende studie volgens de bevolkingsregisters van 1856 tot 1960
   prijs: 6 €
 • Register van vrijgeleiden uitgereikt te Deinze.  (boek)
  Auteur: Dhr. Fernand Bracke.
  De stad gaf een vrijgeleide aan kooplieden en andere bezoekers van het gebied, die mochten er o.a. ook wapens dragen. Zo konden ze er zeker van zijn dat ze niet werden overvallen en beroofd. In het Ancien Regime werd in de Zuidelijke Nederlanden het gebied dat onder de rechtsregels van de stad viel, schependom genoemd. Door de autoriteiten werd een document verleend met de garantie dat iemand gedurende een vastgestelde tijd ongemoeid (zonder dat hij mag worden gearresteerd, aangevallen) over een vijandelijk of verboden gebied mag gaan.
  Het kan ook een garantie zijn aan misdadigers, bankroetiers, schuldenaren waardoor zij (in dat gebied en voor een bepaald tijd) werden gevrijwaard van arrestatie, aanspraken van de schuldeisers. Voorts kan het de bedoeling zijn om iemand verlof, toestemming om voor enige tijd weg te mogen gaan. Een andere betekenis is tot slot een gewapende geleide van degene wie een ongemoeide reis is gegarandeerd; escorte; konvooi. Andere woorden voor ‘vrijgeleide’ zijn: pas, identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, laissez-passer, geleibriefje, pas, vervoerbiljet, sauvegarde, enz. Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  prijs: 12 €

 

 • Stamboom van de familie He(u)leu. (boek)
  Auteur : Dhr Fernand Heleu
   prijs 6 €

 

 • Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze (CD-rom)
  Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.
  prijs : 6 €

 

 • De beschikbare militieregisters van Deinze en deelgemeenten in het Stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw. (CD-rom & boekvorm)
  Het Stadsarchief van Deinze heeft een (weliswaar onvolledige) verzameling “militieregisters”. Alfabetisch komen in dit onderzoek deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Meigem, Petegem, Vinkt en Wontergem aan bod.
  Voor de overige deelgemeenten, met name Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne en Zeveren heeft het Deinse Stadsarchief geen militiedocumenten . Het geheel gaat over boeken betreffende militairen in (on)bepaald verlof, inschrijvingsregisters, lichtingen, uitgestelden en ontslagenen, lotelingen van vroegere jaren, enz.
  De thans opgemaakte alfabetische naamlijst met ongeveer 3.000 namen is een leidraad voor het opzoeken naar verwijzingen in de verscheidene militieregisters in het archief. Het ligt in de bedoeling dat de genealoog als het ware een begeleiding krijgt in het doolhof van de militiegegevens.
  prijs : CD-rom 10 € / boek 18 €

 

 • WO I in Deinze en in haar deelgemeenten, Oorlogsslachtoffers en vernietigde gebouwen. (boek)
  Samengesteld door : Romain De Bouver.
  Thema 1: De gesneuvelde militairen gedurende WO I van Deinze en de deelgemeenten. Niet minder dan 103 jonge Deinse mannen werden het slachtoffer van de vier jaar durende oorlog. Van elke soldaat wordt zijn personalia, een foto indien beschikbaar, een aantal wetenswaardigheden, zoals zijn oproeping bij het leger, de omstandigheden waarin hij gestreden heeft en indien bekend de omstandigheden van zijn overlijden.
  Thema 2: De oorlogsschade aan kerken, gebouwen, bruggen, stations en huizen in Groot Deinze en enkele aangrenzende gemeenten.
  Een index geeft de namen weer die in het boek (158 blz) aan bod komen.
  prijs: 10 € (uitverkocht)

 

 • De Oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940-1945 (boek)
  prijs: (uitverkocht)

 

Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info (bv verzendingskosten) kan hier

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.