• Gottem: Grondeigenaars in 1860. (boek)
  Auteur: Gekiere Claude
  Het boek (166 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend. Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van GOTTEM (1860) in hoge resolutie bekomen.
  prijs: 20 € (uitverkocht)

 

 • Boek: Geestelijken uit Gottem, Grammene en Wontergem.
  Auteur: Vandenbroucke Arnold
  De nieuwste publicatie van auteur Arnold Vandenbroucke i.s.m. de regio Deinze van Familiekunde Vlaanderen focust op de geestelijkheid van de Deinse deelgemeenten Gottem, Grammene en Wontergem.
  Het is de ambitie om een gevarieerd overzicht te geven, zonder ijdele hoop compleet te willen zijn, een verlangen om de lezer ten volle te laten genieten van het wel en wee in het leven van de geestelijken uit de charmante dorpjes als Gottem, Grammene en Wontergem.
  Een index van alle voorkomende familienamen, die kan geraadpleegd worden op de site van Familiekunde Deinze geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  De publicatie omvat 110 bladzijden en is rijk geïllustreerd met tal van foto’s.
  prijs: 18 € (uitverkocht)

 

 • Gotthem 1816-1830
  Inschrijving militie 1816 en Staat van bevolking 1830
  prijs : 6 €

 

 • De kadastrale Popp-kaarten van Gottem, Grammene en Wontergem (boek)
  prijs: uitverkocht

 

 • Index huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten 1796-1910 (CD-rom)
  Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlije Stand voor de periode 1796-1910 over de hiernavermelde deelgemeenten: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
  De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.
  prijs : 15 €

 

 • Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze (CD-rom)
  Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.
  prijs : 6 €

 

 • De beschikbare militieregisters van Deinze en deelgemeenten in het Stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw. (CD-rom & boekvorm)
  Het Stadsarchief van Deinze heeft een (weliswaar onvolledige) verzameling “militieregisters”. Alfabetisch komen in dit onderzoek deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Meigem, Petegem, Vinkt en Wontergem aan bod.
  Voor de overige deelgemeenten, met name Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne en Zeveren heeft het Deinse Stadsarchief geen militiedocumenten . Het geheel gaat over boeken betreffende militairen in (on)bepaald verlof, inschrijvingsregisters, lichtingen, uitgestelden en ontslagenen, lotelingen van vroegere jaren, enz.
  De thans opgemaakte alfabetische naamlijst met ongeveer 3.000 namen is een leidraad voor het opzoeken naar verwijzingen in de verscheidene militieregisters in het archief. Het ligt in de bedoeling dat de genealoog als het ware een begeleiding krijgt in het doolhof van de militiegegevens.
  prijs : CD-rom 10 € / boek 18 €

 

 • WO I in Deinze en in haar deelgemeenten, Oorlogsslachtoffers en vernietigde gebouwen. (boek)
  Samengesteld door : Romain De Bouver.
  Thema 1: De gesneuvelde militairen gedurende WO I van Deinze en de deelgemeenten. Niet minder dan 103 jonge Deinse mannen werden het slachtoffer van de vier jaar durende oorlog. Van elke soldaat wordt zijn personalia, een foto indien beschikbaar, een aantal wetenswaardigheden, zoals zijn oproeping bij het leger, de omstandigheden waarin hij gestreden heeft en indien bekend de omstandigheden van zijn overlijden.
  Thema 2: De oorlogsschade aan kerken, gebouwen, bruggen, stations en huizen in Groot Deinze en enkele aangrenzende gemeenten.
  Een index geeft de namen weer die in het boek (158 blz) aan bod komen.
  prijs: 10 € (uitverkocht)

 

 • De Oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940-1945 (boek)
  prijs: (uitverkocht)

 

Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info (bv verzendingskosten) kan hier

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.