• De landboeken van Petegem-Buiten (Petegem-ad-Leie) (boek)
  Auteur: Guido Demuynck
  Het boek telt 279 bladzijden en heeft een bijhorende CD-rom met daarop de landkaarten.
   prijs: 20 €

 

 • De staten van goed van Petegem-Buiten en Astene (boek)
  prijs 6 €

 

 • De kadastrale Popp-kaart van Petegem (boek)
  prijs : 5 €

 

 • Index huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten 1796-1910 (CD-rom)
  Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlije Stand voor de periode 1796-1910 over de hiernavermelde deelgemeenten: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
  De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.
  prijs : 15 €

 

 • Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze (CD-rom)
  Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem.
  prijs : 6 €

 

 • De beschikbare militieregisters van Deinze en deelgemeenten in het Stadsarchief van Deinze in de 19de eeuw. (CD-rom & boekvorm)
  Het Stadsarchief van Deinze heeft een (weliswaar onvolledige) verzameling “militieregisters”. Alfabetisch komen in dit onderzoek deelgemeenten Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Meigem, Petegem, Vinkt en Wontergem aan bod.
  Voor de overige deelgemeenten, met name Gottem, Grammene, Sint-Martens-Leerne en Zeveren heeft het Deinse Stadsarchief geen militiedocumenten . Het geheel gaat over boeken betreffende militairen in (on)bepaald verlof, inschrijvingsregisters, lichtingen, uitgestelden en ontslagenen, lotelingen van vroegere jaren, enz.
  De thans opgemaakte alfabetische naamlijst met ongeveer 3.000 namen is een leidraad voor het opzoeken naar verwijzingen in de verscheidene militieregisters in het archief. Het ligt in de bedoeling dat de genealoog als het ware een begeleiding krijgt in het doolhof van de militiegegevens.
  prijs : CD-rom 10 € / boek 18 €

 

 • WO I in Deinze en in haar deelgemeenten, Oorlogsslachtoffers en vernietigde gebouwen. (boek)
  Samengesteld door : Romain De Bouver.
  Thema 1: De gesneuvelde militairen gedurende WO I van Deinze en de deelgemeenten. Niet minder dan 103 jonge Deinse mannen werden het slachtoffer van de vier jaar durende oorlog. Van elke soldaat wordt zijn personalia, een foto indien beschikbaar, een aantal wetenswaardigheden, zoals zijn oproeping bij het leger, de omstandigheden waarin hij gestreden heeft en indien bekend de omstandigheden van zijn overlijden.
  Thema 2: De oorlogsschade aan kerken, gebouwen, bruggen, stations en huizen in Groot Deinze en enkele aangrenzende gemeenten.
  Een index geeft de namen weer die in het boek (158 blz) aan bod komen.
  prijs: 10 € (uitverkocht)

 

 • De Oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940-1945 (boek)
  prijs: (uitverkocht)

 

Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info (bv verzendingskosten) kan hier

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.