• Wontergem: Grondeigenaars in 1860 (boek)
  Auteur: Dhr Claude Gekiere.
  Het boek (150 blz) beschrijft het bezit van de onroerende eigendommen (landerijen en huizen) in het jaar 1860, jaar waarin de eerste officiële Popp-kaarten werden uitgebracht. Voor zover de eigenaars in die gemeente woonden, worden hun genealogische gegevens vermeld. Soms is ook de gebruiker gekend.
  Zij die het werk aanschaffen, kunnen via mail de Popp-kaart van Wontergem (1860) in hoge resolutie bekomen.
  Een index geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  prijs: 20 € (uitverkocht)

 

 • Geestelijken uit Gottem, Grammene en Wontergem. (boek)
  Auteur: Vandenbroucke Arnold
  De nieuwste publicatie van auteur Arnold Vandenbroucke i.s.m. de regio Deinze van Familiekunde Vlaanderen focust op de geestelijkheid van de Deinse deelgemeenten Gottem, Grammene en Wontergem.
  Het is de ambitie om een gevarieerd overzicht te geven, zonder ijdele hoop compleet te willen zijn, een verlangen om de lezer ten volle te laten genieten van het wel en wee in het leven van de geestelijken uit de charmante dorpjes als Gottem, Grammene en Wontergem.
  Een index van alle voorkomende familienamen, die kan geraadpleegd worden op de site van Familiekunde Deinze geeft de namen weer die in het boek aan bod komen.
  De publicatie omvat 110 bladzijden en is rijk geïllustreerd met tal van foto’s.
  prijs: 18 €

 

 • De kadastrale Popp-kaarten van Gottem, Grammene en Wontergem (boek)
  prijs: uitverkocht

   

 • Indexen huwelijken: Deinze en alle deelgemeenten (1796-1910) (CD-rom)
  Alfabetische klappers (op naam van man en op naam van de vrouw) op de huwelijken van de Burgerlije Stand voor de periode 1796-1910 over de hiernavermelde deelgemeenten: Deinze-stad, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Sint-Martens-Leerne, Wontergem, Petegem, Vinkt en Zeveren.
  De geraadpleegde bronnen in het Stadsarchief van Deinze zijn de kantonhuwelijken in de jaren 1799 en 1800 in Deinze als kantonhoofdplaats, de registers van ondertrouw en de registers van de huwelijken.
  prijs : 15 €

 

 • Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze. (CD-rom)
  Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem
  prijs : 6 €

Bestellen, afspraak voor afhalen/verzenden en meer info (bv verzendingskosten) kan hier

Rekeningnr. Familiekunde Deinze:
IBAN: BE24 0832 7311 6738
BIC: GKCCBEBB

Alle publicaties kunnen in ons archief worden geraadpleegd.