Datum: 18/10/2024
Tijd: 14:00 - 17:00
Locatie: Rijksarchief Gent
Archiefbegeleiding

Spreekster: Mevr. Annelies Somers

Vooraf inschrijvingen verplicht via de site:

www.familiekundedeinze.be -> Contactformulier, waarna bevestiging zal volgen.

“Al wie zich ooit aan stamboom- of familieonderzoek heeft gewaagd, is welbekend met de parochieregisters. Na het Concilie van Trente werden pastoors aangemaand systematisch de dopen, huwelijken en begrafenissen in hun kerken te registreren. De grootschalige persoonsregistratie op parochiaal niveau werd daarmee een feit.

Kerk- en parochiearchieven hebben voor onderzoekers naar personen en persoonsgegevens echter meer in petto dan louter de parochieregisters. Al sinds de periode van het ancien régime beschikken we over tal van andere bronnen die ons inlichten over individuele parochianen, niet enkel tijdens hun leven maar ook na hun overlijden.

In deze sessie worden alternatieve bronnen van persoonsregistratie in kerk- en parochiearchieven voor het voetlicht geplaatst. Sommige daarvan gaan terug tot de middeleeuwen, andere komen voor vanaf de 17de eeuw. Het accent van deze sessie zal liggen op bronnen van vóór de Franse Revolutie, maar dit belet niet dat ook uitstapjes naar de hedendaagse periode mogelijk zijn. “

Alternatieve bronnen van persoonsregistratie in kerk- en parochiearchieven
Kerk- en parochiearchieven (© Histories VZW)