Datum: 05/11/2024
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Benedenzaal Bibliotheek Deinze
Voordrachten

Sprekers: Mevr An Vandenberghe, Claude Gekiere en Tony Vanhee.

Het project OUTLAW, een gedeeld project van het Rijksarchief en de Universiteit Gent, wil méér dan 120.000 mannen en vrouwen die in de 19de en de vroege 20ste eeuw een straf uitzaten in een Belgische gevangenis opnieuw een naam geven.

Detail uit een register van de morele boekhouding, 1922 (© Rijksarchief)
(Detail uit een register van de morele boekhouding, 1922 (© Rijksarchief)).

Om dat te bereiken digitaliseerde project OUTLAW eerst 623 registers uit 23 verschillende Belgische gevangenissen. Deze registers bevatten rijke  notities over de familieachtergrond, het opleidingsniveau, het gedrag en de fysieke en mentale toestand van de ongeveer 120.000 gedetineerden die tussen 1855 en 1924 in België werden veroordeeld tot een gevangenisstraf. In een tweede fase worden de gegevens van die mannelijke en vrouwelijke veroordeelden door vrijwilligers getranscribeerd en ingevoerd in een databank.

Deze ‘criminele’ databank zal een ongekend overzicht bieden van de veroordeelde gevangenisbevolking in België tijdens de tweede helft van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Alle gegevens zullen – samen met de gedigitaliseerde beelden – gratis ter beschikking worden gesteld aan het publiek. De databank wordt een must voor genealogen, maar vormt ook een krachtige onderzoekstool voor historici en criminologen om de kenmerken en werking van het Belgische rechts- en strafsysteem in die periode bloot te leggen.


In een 2de deel schetst Claude Gekiere schets de historiek van de landloperskolonie van Merksplas en Wortel en verduidelijkt hij de zoekinstructies op het internet. In een laatste deel bespreekt Tony Vanhee het lot van een aantal streekgenoten die ooit in de kolonie te Merksplas en Wortel hebben verbleven.

Géén voorafinschrijvingen noodzakelijk. Geen inkomgelden.