Deze archieven zijn van bijzonder nut bij familieonderzoek omwille van volgende reeksen:

 1. De archieven van de registratiekantoren:
  reeks 187 (aangiften van nalatenschap) (klik hier om de powerpoint presentatie over dit onderwerp te bekijken. Je kan de powerpoint ook downloaden via deze link)
  reeks 5 (registers van openbare burgerlijk akten – bevatten de registraties van nagenoeg alle notarisakten (samenvatting van de notariële minuten))
  reeks 4 (registers van onderhandse akten – tot 1851 kon een overgang van eigendom nog met een onderhandse akte gebeuren!)
 2. De archieven van de hypotheekkantoren:
  reeks 72 (registers van overschrijving van de akten van overdracht en aanwijzing van zakelijke onroerende rechten (integrale overschrijving van de akten)
  reeks 71 (registers van inschrijving der voorrechten en hypotheken)
  reeks 76 (alfabetische tafels van de repertoria der hypotheekformaliteiten)
  reeks 75 (repertoria der hypotheekformaliteiten)

Toestand registratiekantoren vanaf 1808:
Ons werkgebied telt slechts 1 registratiekantoor, namelijk dat van Deinze, bevoegd voor de kantons Deinze en Nevele.
Nazareth en Eke vallen onder het registratiekantoor Kruishoutem.

Toestand registratiekantoren vanaf 1796 tot einde 1807:
Tot einde 1807 was het registratiekantoor Deinze bevoegd voor het grondgebied van de municipale kantons Deinze en Nazareth.

Hieronder per gemeente de registratiekantoren bevoegd in de 19e eeuw:
Astene: steeds kantoor Deinze
Bachte-Maria-Leerne: steeds kantoor Deinze
Deinze: steeds kantoor Deinze
Eke: van 1796 tot begin 1808: kantoor Deinze; vanaf 1808: kantoor Kruishoutem
Gottem: steeds kantoor Deinze
Grammene: steeds kantoor Deinze
Machelen: steeds kantoor Deinze
Meigem: van 1796 tot begin 1808: kantoor Gent; vanaf 1808: kantoor Deinze
Nazareth: van 1796 tot begin 1808: kantoor Deinze; vanaf 1808: kantoor Kruishoutem
Olsene: steeds kantoor Deinze
Petegem: steeds kantoor Deinze
Sint-Martens-Leerne: van 1796 tot begin 1808: kantoor Gent; vanaf 1808: kantoor Deinze
Vinkt: steeds kantoor Deinze
Wontergem: steeds kantoor Deinze
Zeveren: steeds kantoor Deinze
Zulte: van 1796 tot begin 1808: kantoor Deinze; vanaf 1808: kantoor Kruishoutem

Hierbij vinden jullie de integrale weergave van het boek van onze secretaris Guido Demuynck “Archieven van de Registratie- en Hypotheekkantoren (Vlaanderen en Brussel) bewaard in de Rijksarchieven – Handleiding voor de genealoog en biograaf” uit 1991.
>>Klik hier om het te bekijken of te downloaden<<
Er dient opgemerkt dat de archieven van alle registratiekantoren en hypotheekkantoren van Oost-Vlaanderen zich thans bevinden in het Rijksarchief Gent en niet meer in het Rijksarchief Beveren-Waas.