Datum: 01/03/2022
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, Deinze
Voordrachten

door Guido Demuynck.

Meer dan 200 jaar lang moesten erfgenamen van overledenen in het kanton Deinze een aangifte van nalatenschap indienen bij het registratiekantoor Deinze. Voor overledenen van het kanton Nevele moest dit tot in 1945 (nadien konden ze terecht in een eigen kantoor). Voor de 19e eeuw alleen gaat het om circa 20,000 aangiften.

Guido Demuynck, secretaris van Familiekunde Vlaanderen regio Deinze, stelde een index op van alle bewaarde erfenisaangiften die tussen 1819 en 1905 werden ingediend bij dit kantoor. Hij is dan ook de uitgelezen persoon om meer te vertellen over wat zo’n aangifte inhoudt, voor wie een aangifte moest worden ingediend en in welke omstandigheden erfenisrechten moesten worden betaald. De spreker legt ook uit waar deze aangiften thans worden bewaard en hoe je ze gemakkelijk kan consulteren.

Erfenisaangiften zijn bijzonder nuttige bronnen bij het opstellen van een familiegeschiedenis en ook voor de heemkundige bieden zij niet te onderschatten informatie. Je vindt er de bezittingen in terug van de overledene, soms zijn schulden en af en toe een afschrift van zijn testament. Aan de hand van voorbeelden, onder andere van familieleden van Cyriel Buysse, gaat de spreker ook dieper in op de wetgeving die in de 19e eeuw in verschillende periodes van toepassing was.