Datum: 23/03/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online

De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en wordt met behulp van een power-point-projectie voorgesteld.
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde huwelijksleeftijd, enz.) aan bod.
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten. Komen o.m. aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden, enz.).

Inschrijven vóór 20 maart 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen.