Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze organiseert een cursus genealogie. Het is de bedoeling elke “leek” aan de hand van regelmatige bijeenkomsten, gespreid over een viertal lesavonden te begeleiden naar het opzoeken van hun voorouders bij het opbouwen van hun stamboom, en het realiseren van hun familiegeschiedenis.

Allerlei aspecten, (hoe begin ik aan een stamboom, welke bronnen kan ik gebruiken, waar kan ik informatie terugvinden) worden door gespecialiseerde genealogen door middel van uitleg en documentatiemateriaal aangebracht. Bovendien zal aan iedere cursist een persoonlijke begeleider worden toegewezen, bij wie hij/zij uiteraard zo nodig een ruggensteuntje kan krijgen.

De eerste reeks bijeenkomsten vinden plaats in het dienstencentrum ELFDORPEN Ghesquierestraat te Deinze, telkens op 4 zaterdagen ‘s morgens, nl. op zaterdagen 07 september, 14 september, 21 september en 28 september 2019, telkens vanaf 09.30 uur tot 11.00 uur.

De tweede reeks lessen (met dezelfde inhoud) gaan door in de Foyer van de BIBLIOTHEEK “De Klaproos” in de deelgemeente Landegem, Stationsstraat 20. De data zijn aldaar op zaterdagen 19 oktober, 26 oktober, 09 november en 16 november 2019, telkens vanaf 09.30 uur tot 11.00 uur.

De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschrijft “Leiestam” van de plaatselijke afdeling ontvangen. Dit tijdschrift, dat aan zijn 27 de jaargang is, omvat heel wat genealogische informatie. Ook wordt hen twee omvangrijke syllabussen ter beschikking gesteld.

De belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze liefst per email claude@gekiere.com . Aanvullende inlichtingen worden graag verstrekt.
De inschrijving wordt pas definitief van zodra de storting van 35,00 euro is verricht op rekening nr: BE24 0832 7311 6738; BIC: GKCCBEBB van Familiekunde Deinze.
Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 15 deelnemers.
Méér info op http://www.familiekundedeinze.be
Overzicht van de lessen:

Eerste les familiekunde: Algemeen, situering van de VVF, eerste
stappen, archiefbezoek: noteren en ordenen, formulieren.

Tweede les familiekunde: Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en Republikeinse Kalender.

Derde les familiekunde: Parochieregisters, poorterij, wezerij, staten van goed, munten, oude maten en gewichten.

Vierde les familiekunde: Landboeken, volkstellingen, kadaster, Popp-kaarten, Registratie- en hypotheekkantoren, militaire bronnen.